Privacy Regels
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming van inwoners van Nederland. Uiteraard geldt deze wetgeving ook voor ons als Familie- stichting. De Familiestichting heeft als doelstelling “genealogisch onderzoek en het onderhouden van contacten met en tussen naamgenoten”. De Familiestichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris. Daarnaast kunnen er ook nog bestuursleden zijn die zitting hebben in het bestuur. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij het secretariaat van de Familiestichting . Website De website van de Familiestichting dient het volgende:: De bezoeker informatie te verlenen over de geschiedenis van de diverse takken van naamgenoten. Relevante informatie te verlenen over o.a. de samenstelling van het bestuur, over de verschijning van de nieuwe uitgave en over de artikelen in onze winkel. De website wordt beheerd door een webmaster. Cookies worden niet door ons geplaatst. De gegevens van de bestuursleden zijn met toestemming gepubliceerd. Facebook: Zoveel als mogelijk zullen geen foto’s van levende personen zonder hun toestemming worden gepubliceerd. Database en Stamboom: De Stamboom wordt gevuld met gegevens (geboorte, huwelijk en overlijden) die wij ontvangen van naamgenoten en/of die openbaar zijn. Het doel hiervan is om op termijn een boek te publiceren. Naamgenoten kunnen op aanvraag een kwartierstaat ontvangen. De betreffende Stamboom wordt op een server bewaard en de Database in een Cloud. De Stamboom en de Database zijn niet vrij toegankelijk, deze zijn afgeschermd met een inlognaam en password. De Stamboom en de Database zijn vooralnog toegankelijk voor onze onderzoeks team. Gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Gegevens worden niet gedeeld met verwante organisaties.
Copyright by WJPCL 1997- 2022
WORDT DONATEUR EN STEUN ONS…..
Familiestichting van der Neut
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wetgeving ten aanzien van ge- gevensbescherming van inwoners van Nederland. Uiteraard geldt deze wetgeving ook voor ons als Familiestichting. De Familiestichting heeft als doelstelling “genealogisch onderzoek en het onderhouden van contacten met en tussen naamgenoten”. De Familiestichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris. Daarnaast kunnen er ook nog bestuursleden zijn die zitting hebben in het bestuur. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij het secretariaat van de Familiestichting . Website De website van de Familiestichting dient het volgende:: De bezoeker informatie te verlenen over de geschiedenis van de diverse takken van naamgenoten. Relevante informatie te verlenen over o.a. de samenstelling van het bestuur, over de verschijning van de nieuwe uitgave en over de artikelen in onze winkel. De website wordt beheerd door een webmaster. Cookies worden niet door ons geplaatst. De gegevens van de bestuursleden zijn met toestemming gepubliceerd. Facebook: Zoveel als mogelijk zullen geen foto’s van levende personen zonder hun toestemming worden gepubliceerd. Database en Stamboom: De Stamboom wordt gevuld met gegevens (geboorte, huwelijk en over- lijden) die wij ontvangen van naamgenoten en/of die openbaar zijn. Het doel hiervan is om op termijn een boek te publiceren. Naamgenoten kunnen op aanvraag een kwartierstaat ontvangen. De betreffende Stamboom wordt op een server bewaard en de Database in een Cloud. De Stamboom en de Database zijn niet vrij toegankelijk, deze zijn afge- schermd met een inlognaam en password. De Stamboom en de Database zijn vooralnog toegankelijk voor onze onderzoeks team. Gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Gegevens worden niet gedeeld met verwante organisaties.
Privacy Regels
Copyright by WJPCL 1997- 2022
WORDT DONATEUR EN STEUN ONS…..
Familiestichting van der Neut