Doelstelling Familiestichting
Het doel van de stichting is: Onderzoek te verrichten naar de stamboom van de familie van der Neut en de relatie tot het wapen in de Sint Bavo Kerk te Haarlem, zulks in de meest ruime zin. Zo mogelijk om een uitgebreide stamboom te krijgen en eventueel in boekvorm uit te brengen. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het zij zelfstandig hetzij door samenwerking casu quo onderhouden van contacten met soortgelijke stichtingen, verenigingen of organisaties, onder meer door het raadplegen van archivarissen, archieven en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevordelijk kan zijn.
Wilt u ons werk / onderzoek steunen en een bedrag doneren, dan kunt u dat overmaken op onderstaande bankrekening. Bank: ING bank Tnv: Familiestichting van der Neut Iban: NL16INGB0009302905 BIC nbr: INGBNL2A
Copyright by WJPCL 1997- 2022
WORDT DONATEUR EN STEUN ONS…..
Familiestichting van der Neut
Doelstelling Familiestichting
Het doel van de stichting is: Onderzoek te verrichten naar de stamboom van de familie van der Neut en de relatie tot het wapen in de Sint Bavo Kerk te Haarlem, zulks in de meest ruime zin. Zo mogelijk om een uitgebreide stamboom te krijgen en eventueel in boekvorm uit te brengen. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere hande- lingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het zij zelfstandig hetzij door samenwerking casu quo onderhouden van con- tacten met soortgelijke stichtingen, verenigingen of organisaties, onder meer door het raadplegen van archivarissen, archieven en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevordelijk kan zijn.
Wilt u ons werk / onderzoek steunen en een bedrag doneren, dan kunt u het overmaken op onderstaande bankrekening. Bank: ING bank Tnv: Familiestichting van der Neut Iban: NL16INGB0009302905 BIC nbr: INGBNL2A
WORDT DONATEUR EN STEUN ONS…..
Copyright by WJPCL 1997- 2022
Familiestichting van der Neut