Copyright by WJPCL 1997- 2022
Onze geschiedenis wereldwijd
De van der Neuten zijn wereldwijd verspreid, maar de oorsprong ligt in de Nederlandse plaats Bodegraven en omgeving in de provincie Zuid-Holland. Van hieruit waren er van der Neuten die naar andere Nederlandse provincie’s vertrokken om in de grotere steden werk te zoeken, zoals Den Haag, Rotterdam, Amsterdam etc. Later tijdens en na de crisis jaren vertrok men ook richting Brazilië, Canada, Australie,Amerika, New-Zeeland, Afrika en Indonesië. Natuur- lijk zullen ze ook naar andere landen zijn vertrokken om hun geluk te beproeven. Contact Via onze facebook “ Familie-Groep van der Neut “ hebben wij contact met de van der Neuten wereldwijd. Ook op onze website zullen wij leuke en informatieve mededelingen plaatsen, denk aan geboorte, Huwelijken. Misschien heeft u een leuk familie verhaal, of hoe een emigratie ging en wat u heeft ervaren.
Familiestichting
De Familiestichting van der Neut is opgericht op 29 januari 2019 en is actief in het onderzoeken van haar stamboom. Als Familiestichting willen wij veel tijd steken in het uitzoeken van gegevens om de stamboom verder uit te breiden. Jaarlijks willen wij enkele bijeenkomsten houden, waar de resultaten van het afgelopen jaarworden getoond. Natuurlijk zal ook de familiedag niet ontbreken, op deze dag zullen de familieleden elkaar kunnen ontmoeten in een gezellig en ont- spannen sfeer. Bent u of uw moeder, vader, oma of opa een van der Neut, wordt dan “ Jong of Oud ‘ donateur van onze Familiestichting. Neem dan contact met ons op en laat u voorlichten. Heeft u interesse stuur dan een mail naar donateurs@familiestichtingvanderneut.nl of Doneer nu en steun onze familiestichting. Klik op de “ Donateur Ja“ button boven..
WORDT DONATEUR EN STEUN ONS…..
Familiestichting van der Neut
zaadhandel Turkenurg, destijds gelegen aan de Spoorstraat. In 2014 is dit pand grondig gerestaureerd en er is nieuwbouw aan toegevoegd. Als je met de auto komt, dan is er gratis parkeergelegenheid op het parkeerterrein voor het Evertshuis, ook kun je gratis parkeren bij het station. Voor degene die met de trein komen, dan is de loopafstand tot het Evertshuis ongeveer 5 minuten. Het aantal personen voor deze dag zal beperkt zijn tot maximaal 40 personen. Wil je erbij zijn, meld je dan zo vlug mogelijk aan en zet deze datum alvast in je agenda. Deze aanmelding kan gestuurd worden naar secretariaat@familiestichting-vanderneut.nl of neem even telefonisch contact op met ons, dat kan op 06—28424020. Deze dag zal geheel in het teken staan van ons genealogisch onderzoek. Dat betekent dat er geen vergadering gehouden wordt. Op deze dag zullen een viertal presentaties gehouden worden, een van de 4 sprekers is de archivaris Rob Alkemade uit Woerden. Wat kun je nog meer van ons verwachten, 1 Wat is de doelstelling van onze Familiestichting van der Neut, 2 Oudste Neut voor 1700 uit Bodegraven, 3 Hoe start je een onderzoek, 4 Verwerking gegevens in de stamboom 5 Google Analytics. Daarnaast kun je ook een kijkje nemen in de stamboom bij een van de teamleden van de Familiestichting. Hopelijk zien wij elkaar op 27 Mei 2023 op onze eerste Familiebijeenkomst.
Familiebijeenkomst mei 2023
Op 27 mei 2023 is het dan zover, onze eerste bijeenkomst van de Familiestichting Van der Neut. Deze zal gehouden worden in het Evertshuis in Bodegraven. Deze dag wordt jullie gratis aangeboden inclusief versnaperingen en een lunch. Deze locatie is tevens rolstoel toegankelijk. Het Evertshuis is sinds de oprichting (1989) gevestigd in de voormalige werkplaats van
Onze geschiedenis wereldwijd
De van der Neuten zijn wereldwijd verspreid, maar de oorsprong ligt in de Nederlandse plaats Bodegraven en omgeving in de provincie Zuid- Holland. Van hieruit waren er van der Neuten die naar andere Neder- landse provincie’s vertrokken om in de grotere steden werk te zoeken, zoals Den Haag, Rotterdam, Amsterdam etc. Later tijdens en na de crisis jaren vertrok men ook richting Brazilië, Canada, Australie, Amerika, New-Zeeland, Afrika en Indonesië. Natuurlijk zullen ze ook naar andere landen zijn vertrokken om hun geluk te beproeven. Contact Via onze facebook “ Familie-Groep van der Neut “ hebben wij contact met de van der Neuten wereldwijd. Ook op onze website zullen wij leuke en informatieve mededelingen plaatsen, denk aan geboorte, Huwelijken. Misschien heeft u een leuk familie verhaal, of hoe een emigratie ging en wat u heeft ervaren.
Familiestichting
De Familiestichting van der Neut is op- gericht op 29 januari 2019 en is actief in het onderzoeken van haar stamboom. Als Familiestichting willen wij veel tijd steken in het uitzoeken van gegevens om de stam-boom verder uit te breiden. Jaarlijks willen wij enkele bijeenkomst- en houden, waar de resultaten van het afgelopen jaarworden getoond. Natuurlijk zal ook de familiedag niet ontbreken, op deze dag zullen de familieleden elkaar kunnen ontmoeten in een gezellig en ontspannen sfeer.Bent u of uw moeder, vader, oma of opa een van der Neut, wordt dan “ Jong of Oud ‘ donateur van onze Familiestichting. Neem dan contact met ons op en laat u voorlichten. Heeft u interesse stuur dan een mail naar: donateurs@familiestichtingvanderneut.nl Of Doneer nu en steun onze familiestichting. Klik op de “ Wordt donateur “ button rechtsboven. .
Copyright by WJPCL 1997- 2022
WORDT DONATEUR EN STEUN ONS…..
Familiestichting van der Neut
Familiebijeenkomst mei 2023
Op 27 mei 2023 is het dan zover, onze eerste bijeenkomst van de Familiestichting Van der Neut. Deze zal gehouden worden in het Evertshuis in Bodegraven. Deze dag wordt jullie gratis aangeboden inclusief versnaperingen en een
lunch. Deze locatie is tevens rolstoel toegankelijk. Het Evertshuis is sinds de oprichting (1989) gevestigd in de voormalige werkplaats vanzaadhandel Turkenurg, destijds gelegen aan de Spoorstraat. In 2014 is dit pand grondig gerestaureerd en er is nieuwbouw aan toegevoegd. Als je met de auto komt, dan is er gratis parkeergelegenheid op het parkeerterrein voor het Evertshuis, ook kun je gratis parkeren bij het station. Voor degene die met de trein komen, dan is de loopafstand tot het Evertshuis ongeveer 5 minuten. Het aantal personen voor deze dag zal beperkt zijn tot maximaal 40 personen. Wil je erbij zijn, meld je dan zo vlug mogelijk aan en zet deze datum alvast in je agenda. Deze aanmelding kan gestuurd worden naar secretariaat@familiestichting-vanderneut.nl of neem even telefonisch contact op met ons, dat kan op 06—28424020. Deze dag zal geheel in het teken staan van ons genealogisch onderzoek. Dat betekent dat er geen vergadering gehouden wordt. Op deze dag zullen een viertal presentaties gehouden worden, een van de 4 sprekers is de archivaris Rob Alkemade uit Woerden. Wat kun je nog meer van ons verwachten, 1 Wat is de doelstelling van onze Familiestichting van der Neut, 2 Oudste Neut voor 1700 uit Bodegraven, 3 Hoe start je een onderzoek, 4 Verwerking gegevens in de stamboom 5 Google Analytics. Daarnaast kun je ook een kijkje nemen in de stamboom bij een van de teamleden van de Familiestichting. Hopelijk zien wij elkaar op 27 Mei 2023 op onze eerste Familiebijeenkomst.